Shinoda Toko / MICHINOKU

Artist Name Shinoda Toko / 篠田 桃紅
Title MICHINOKU
Image Size 58 x42cm
Medium lithograph
Year AP / ed.38