Shinoda Toko / KoKoRo

Artist Name Shinoda Toko / 篠田 桃紅
Title KoKoRo
Image Size 33 x 25cm
Medium lithograph